I fredags bjöd myndigheterna som ingår i Rådet för styrning med kunskap in till en utbildningsdag för myndigheter och patient- och brukarorganisationer för att skapa bättre samverkan och dialog sinsemellan.

Syftet med utbildningen var att få kunskap om myndigheter och brukarorganisationer, skapa gemensam förståelse för deras respektive uppdrag och roller samt att underlätta framtida nätverk och kontakter.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell inledde och betonade hur viktig samverkan med patient-, och brukarorganisationer är och att det ska vara enkelt att ta kontakt.

– Vi fortsätter att utveckla och förstärka samarbetet mellan myndigheter och patient- och brukarorganisationer. Bättre samverkan leder till bättre hälso- och sjukvård och socialtjänst. Både för enskilda och för samhället, säger Oliva Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Under dagen berättade myndigheterna om sina verksamheter, bland annat visade man upp ”Svens resa”. Ett illustrerande exempel på den fiktive KOL‑patienten Svens resa genom vården och var i kedjan som de olika myndigheterna kommer in i bilden.

Neuroförbundet, organisationen Sällsynta diagnoser samt PRO fick svara på frågor om hur de ser på befintlig samverkan; vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Ett viktigt budskap till myndigheterna är att man gärna pratar om patienterna och brukarna och gärna gör saker åt dem, men inte med dem.

Uppskattade gruppdiskussioner

Utspritt under dagen följde gruppdiskussioner för att till exempel reflektera över vad man som myndighet respektive patient- och brukarorganisation behöver tänka på och vinsterna med samverkan. Här rådde enighet om vikten av att patient- och brukarorganisationer kommer in i ett tidigt skede i processen och att det bästa är att vända sig centralt till organisationerna och inte till enskilda patienter och brukare. Både de långsiktiga dialogforumen och att ses i mindre formella sammanhang är viktiga för samverkan.

– Bra och värdefullt att träffas på det här sättet med hälften myndigheter och hälften organisationer. Känslan är att vi jobbar tillsammans, och har en gemensam plattform. Det är vanligt annars att vi brukar- samt patientorganisationer står utanför, säger Lisa Åström, intressepolitisk strateg på Sveriges Dövas Riksförbund.

Rådet för styrning med kunskap

Rådet för styrning med kunskap, som styrs av en förordning (2015:155), behandlar strategiskt viktiga frågor som bidrar till att rätt kunskap når fram till huvudmän samt profession inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I rådet ingår nio myndigheter och Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Deltagande myndigheter

Deltagande patient- och brukarorganisationer