Allt fler barn och unga söker vård för psykisk ohälsa. Att misslyckas i skolan är en bidragande faktor, och vissa grupper löper större risk att drabbas. Skolan är den viktigaste arenan för att utjämna skillnader i förutsättningar. Hur fungerar det i praktiken, och vad kan vi göra för att hjälpa våra barn och ungdomar? Det diskuterade paneldeltagarna i Fortes seminarium ”Hur mår barn och unga i skolan” på Järvaveckan.

”Allt fler söker vård för psykisk ohälsa”, säger Kyriaki Kosidou, medicinsk doktor och överläkare i psykiatri vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO, och forskare vid Karolinska institutet. Utsatthet är en viktig faktor som kan förklara trenden, men även att barn inte klarar skolgången. Barnen har olika förutsättningar, och skolan är den viktigaste arenan för att jämna ut skillnaderna. Det behövs förebyggande insatser, särskilt från skolan.

Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet och ordförande i Fortes styrelse, understryker att det aldrig är fel på barnen – det är vi som sätter systemet på dem. Vi sätter krav att de måste prestera, men vi är otydliga med vad. Det skapar stress och ohälsa. Martin Ingvar är också kritisk till styrningen av skolan. Förändringar görs, men det tar alltför lång tid innan de får effekt. Är det okej att fortsätta år efter år, och släppa igenom generationer med dåliga förutsättningar att slutföra studierna och komma ut i arbetslivet.

Vissa grupper löper större risk att drabbas, till exempel hbtq-personer och barn och unga med utländsk bakgrund, berättar Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer. Hon håller med om att strukturella problem ligger bakom hur skolan påverkar de ungas välbefinnande.

Det finns mängder av forskning kring psykisk ohälsa och kring skolan – använd den! Varför forskas det annars?

”Vi behöver arbeta med att få eleverna att tro på att skolan vill elevernas bästa”. Nicole Charro, projektledare för föreningen Electra, Fryshuset, berättar att de sett ett mönster i att eleverna hellre vänder sig till civilsamhället för att få stöd, och att de ofta upplever att skolpersonalen tar föräldrarnas parti. Nicole möter dagligen unga som berättar om sin vardag. Barnen och ungdomarna känner sig stressade inför skolans krav, föräldrars förväntningar och att bara passa in. Hon uppmanar beslutsfattare: ”Det finns mängder av forskning kring psykisk ohälsa och kring skolan – använd den! Varför forskas det annars?”.

Film från seminariet

Fler inspelade seminarier finns på Fortes Youtube-kanal.