Fortes årliga öppna utlysning för bidrag till forskningsprojekt, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag är öppen för ansökningar mellan 12 december och 1 februari. Inom utlysningen välkomnar vi alla ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Bidragsformer

Projektbidrag

Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt som delas ut för maximalt 3 år. Bidraget delas ut till forskare som har lägst en doktorsexamen.

Juniorforskarbidrag

Juniorforskarbidragen är ett projektbidrag som beviljas för 4 år och delas ut max 6 år efter disputation. Syftet är att främja unga forskare. Bidraget ska täcka minst 40 % av lönen för juniorforskaren.

Postdok-bidrag

Postdok-bidrag riktar sig till forskare i början av sina karriärer. Bidragen ska ge forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget kan sökas upp till två år efter disputation, delas ut för
2 år och ska motsvara en heltidslön.

För mer information och instruktioner, besök sidorna för de respektive bidragsformerna:

Ny beredningsgrupp 2018

Ansökningarna i den årliga öppna utlysningen av bidrag till forskningsprojekt, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag bedöms av tio fasta beredningsgrupper med olika inriktningar. Inför årets utlysning har Forte tillsatt en ny beredningsgrupp inom området ”arbete och hälsa”. Den nya beredningsgruppen ersätter en av tidigare två beredningsgrupper inom området ”arbetsorganisation”.

Vissa förändringar har även gjorts angående inriktningen för övriga beredningsgrupper. Information om inriktningen för varje beredningsgrupp hittar du under sidan ”Beredningsgrupper”.