Steg 1 i Fortes årliga öppna utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag är nu öppet för ansökningar. Utlysningen är öppen för alla projekt inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Syftet med den årliga öppna utlysningen är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt.

För mer information och instruktioner, besök sidorna för de respektive bidragsformerna:

Viktiga datum

8 december 2016 – Steg 1 i utlysningen öppnar

1 februari 2017 – Sista dag för ansökan

Mars – Ansökningarna förbereds av Fortes beredningsgrupper

I början/mitten av april – Beslut om vilka ansökningar som accepteras till steg 2 skickas ut. Steg 2 i utlysningarna för bidrag till forskningsprojekt och juniorforskarbidrag öppnar.

18 maj 2017 kl. 17.00 – Sista dag för fullständig ansökan och kompletteringar

I slutet av september – Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas finansiering