Mellan den 22 och den 25 september är det dags för årets upplaga av Bokmässan i Göteborg. Forte är en av medarrangörerna till Forskartorget, som är en del av Bokmässan, och en mötesplats för forskare och besökare att utbyta kunskap.

Under årets bokmässa arrangerar Forte ett seminarium på Forskartorget under rubriken ”Så påverkas hälsan av att bli befordrad”. Forskning visar att det är vanligare med depression, utmattning och sömnsvårigheter bland kvinnliga chefer, än bland manliga. Vad beror det på? Och vad behövs göras för att vända trenden? Anna Nyberg, Med.dr på Stressforskningsinstitutet, delar med sig av sina senaste forskningsresultat på området.

Hur påverkas egentligen hälsan av att blir befordrad?

– Vi kan se att hälsan påverkas negativt på kort sikt, men också att den negativa effekten avtar med tiden. Varför det ser ut så vet vi fortfarande inte, men det skulle kunna vara omställningen med till exempel nytt ansvar och nya krav som gör att hälsan påverkas negativt den första tiden. Chefers arbete är krävande på många sätt och innebär till exempel att man behöver kunna vara tillgänglig för medarbetare och hantera konflikter. Med ökat ansvar och större krav i arbetet kan det även vara svårare att hitta en balans mellan arbete och fritid.  

Vad kan vi göra för att inte påverkas så mycket i samband med en befordran?

– Eftersom vi inte vet riktigt vad som ligger bakom en försämrad hälsa efter en befordran är frågan svår att svara på. Men våra resultat tyder på att nyblivna chefer kan behöva mer stöd i början av sitt uppdrag än vad vi kanske tidigare har förstått.

Vad har du för förväntningar inför din medverkan på Forskartorget?

– Jag har faktiskt aldrig varit på Bokmässan trots att jag älskar böcker och läser ganska mycket, så bara att komma dit och känna på stämningen ska bli roligt. Det ska också bli spännande att få möta en annan typ av publik än vad vi forskare vanligtvis gör.