Artificiell intelligens som bedömer mikroskopibilder av tumörvävnad ger beslutsstöd för att avgöra om patienten behöver cytostatika. Årets Athenapris går till Stratipath, en lösning för AI-baserad precisionsmedicinsk bildanalys.

Bakom Stratipath står forskare och kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, företaget Stratipath samt Medtech Labs, som är ett samarbete mellan Region Stockholm, KTH och Karolinska institutet. I sitt arbete har de tagit sig an två av de stora utmaningar som dagens cancersjukvård kämpar med:

  • Ökande antal patienter och nya och kostsamma cancerläkemedel som kräver avancerad diagnostik, vilket innebär ökad belastning på sjukvårdsbudgeten.
  • Bristen på patologer som gör att patienter får vänta länge på diagnos och att det råder stora regionala skillnader i både svarstid och kvalitet i bedömningarna.

Syftet med forskningen har varit att med AI-baserad bilddiagnostik dels öka kvaliteten och hastigheten inom cancerdiagnostiken, dels erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till de molekylära analyser som i dag används i allt större omfattning inom precisionsdiagnostik för att avgöra vilken behandling patienten ska få utifrån tumörens aggressivitet.

– Vår utgångspunkt var att motsvarande prognostiska bedömning går att utföra direkt från mikroskopibilderna eftersom de innehåller så oerhört mycket information, säger Johan Hartmann, professor i tumörpatologi vid Karolinska institutet och patolog vid Karolinska universitetssjukhuset.

Han och hans forskarkollegor har valt att fokusera på bröstcancer där patologens bedömning har en helt avgörande roll för patientens behandling. De har tränat AI-modeller på tusentals patologibilder från patienter med bröstcancer av olika svårighetsgrad, och kunnat visa att det går att med hög precision bestämma hur aggressiv tumören är, även på de mer svårbedömda tumörvarianterna.

Den akademiska forskningen är finansierad av bland annat Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Bröstcancerförbundet och MedtechLabs. Vinnova och Karolinska Innovation har därefter varit viktiga för produktutvecklingen i bolaget Stratipath. Nu finns en första CE-märkt produkt ute på marknaden, en molnbaserad digital lösning som fungerar tillsammans med befintliga bildbehandlingssystem som i dag finns på alla patologilabb. Produkten är sedan maj i år godkänd för kliniskt bruk som världens första prognostiska analys av bröstcancer direkt från mikroskopibilder. Sjukhusen i Kalmar och Västerås är först ut med att implementera lösningen på sina patologilabb, näst i tur står Skånes universitetssjukhus.

Om Athenapriset

Bakom Athenapriset står Vinnova och Dagens Medicin tillsammans med Vetenskapsrådet, Forte, Lif och Sveriges Kommuner och Regioner. Priset firar i år 15-årsjubileum. Syftet med Athenapriset är att uppmärksamma och belöna forskning och innovationer som skett i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv.

Priset delas i år ut vid ett direktsänt webbinarium om patientnära klinisk forskning den 25 oktober klockan 14.30-16.00.

Anmäl dig kostnadsfritt