NordForsk delar ut 87 miljoner norska kronor till sju forskningsprojekt som bland annat ska skapa samarbeten mellan institutioner i nordiska länder och Storbritannien. Finansieringen kommer från det nordisk-brittiska forskningsprogrammet för integration och migration, där Forte är en av medfinansiärerna.

Syftet med programmet och utlysningen är att skapa samarbeten mellan nordiska länder och Storbritannien samt för att kunna skapa förutsättningar för forskningsbaserad kunskap som kan användas för att möta utmaningarna vid ökad migration.

Forte är tillsammans med sex andra forskningsråd i norden och Storbritannien finansiärer i utlysningen. Sju forskningsprojekt har vardera tilldelats upp till 13 miljoner norska kronor.

Totalt inkom 218 ansökningar i utlysningen. Maria Lähteenmäki, ordförande i programkommittén för det nordisk-brittiska forskningsprogrammet för integration och migration menar att den höga siffran visar på programmets relevans och värdet för forskare i att arbeta tillsammans.

De finansierade projekten

Relational Well-being in the Lives of Refugee Young People in Finland, Norway and the UK

Projektledare: Ravi KS Kohli, University of Bedfordshire (Storbritannien)

Migrants and Solidarities: Negotiating Deservingness in Welfare Micropublics

Projektledare: Mette Louise Berg, University College London (Storbritannien)

Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration – MaHoMe

Projektledare: Fran Lloyd, Kingston University (Storbritannien)

Teaching that Matters for Migrant Students: Understanding Levers of Integration in Scotland, Finland and Sweden

Projektledare: Nataša Pantić, University of Edinburgh (Storbritannien)

Life at the Frontier: The Impact of Social Frontiers on the Social Mobility and Integration of Migrants

Projektledare: Gwilym Pryce, University of Sheffield (Storbritannien)

Structural, Cultural and Social Integration among Youth: A Multidimensional Comparative Project

Projektledare: Carina Mood, Stockholm University (Sverige)

Effects of Externalisation: EU Migration Management in Africa and the Middle East

Projektledare: Are John Knudsen, Chr. Michelsen Institute (CMI) (Norge)

Läs mer om bidragsbeslutet

Läs mer om det nordisk-brittiska forskningsprogrammet om integration och migration