Forte får 455 miljoner kronor i ökade anslag de kommande fyra åren. Det slår regeringen fast i sin forskningspolitiska proposition som presenterades under måndagen.

I propositionen presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning under tio år med särskilda satsningar för 2017–2020. För att möta de samhällsutmaningar regeringen identifierat – klimat, hälsa och digitalisering – inrättar regeringen sju tioåriga nationella forskningsprogram. Forte får ansvar för två av dem: tillämpad välfärdsforskning och arbetslivsforskning.

Ethel Forsberg, generaldirektör

– Jag är glad att Fortes strävan att få till stånd satsningar på forskning om välfärdens styrning och kvalitet har hörsammats av regeringen. Det här är ett mycket angeläget område där samhället står inför stora utmaningar, säger Ethel Forsberg, generaldirektör för Forte.

-Vi ser idag stora förändringar på arbetslivsområdet som leder till ökad arbetsrelaterad ohälsa. Därför välkomnar vi även den här forskningssatsningen för ett hållbart arbetsliv.

Forte tillförs också extra resurser i en särskild satsning som rör forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer.