Nu beviljar vi finansiering till 38 ansökningar som kom in genom utlysningen Internationella bidrag, Nätverksbidrag och Tidskriftsbidrag 2018. De beviljade ansökningarna får tillsammans dela på 22 miljoner kronor.

Inkomna och beviljade ansökningar

Totalt inkom 90 ansökningar genom utlysningen, varav 38 nu beviljas medel. Av de beviljade ansökningarna gäller 10 gästforskare (fem inresande och fem utresande), fyra internationella konferenser, 12 nätverk och 12 tidskrifter.

Antal inkomna och beviljade ansökningar. Klicka på bilden för att göra den större.

Beviljade medel

Finansieringen för de beviljade ansökningarna uppgår totalt till 22 miljoner kronor. Störst del av medlen (12,7 mnkr) har beviljats till tidskrifter.

Beviljade medel per bidragsform. Klicka på bilden för att göra den större.

En mer detaljerad lista över de beviljade ansökningarna, inklusive projektledare och beviljade medel, hittar du på sidan Bidragsbeslut.