8 projekt tilldelas 36,7 miljoner kronor från Forte för forskning om styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta är den andra utlysningen inom satsningen om välfärdens kvalitet, organisation och processer.

8 projekt av 40 ansökningar beviljas finansiering inom utlysningen Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018. Totalt tilldelas projekten 36,7 miljoner kronor. Detta är den andra utlysningen i en särskild satsning som presenterades i forskningspropositionen 2016. Utlysningen syftade till att ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Bredd bland projekten

De projekt som får finansiering berör bland annat ämnen som hur digitala vårdtjänster påverkar primär- och öppenvård, att sluta använda ineffektiva metoder inom hälso- och sjukvård och effekterna av ökad patientmedverkan.

Andreas Björke, forskningssekreterare

– Det är en bra spridning på de projekt som får finansiering, både geografiskt och när det gäller typ av forskning. Det ska bli väldigt intressant att följa dessa projekt, som jag hoppas kommer bidra med ökad kunskap och förbättring. Det är värdefullt för dem som välfärden är till för, säger Andreas Björke, ansvarig för satsningen om välfärdens kvalitet, organisation och processer.

Finansierade forskningsprojekt

Umeå universitet: Goda år – ett nytt mått för utvärdering av välfärdsinsatser

Göteborgs universitet: Redo att tjäna? Strukturella reformer, institutionell kvalitet och välfärdstjänster i svenska kommuner

Karolinska Institutet: Att göra eller inte göra – styrning vs. professionell autonomi för att sluta ineffektiva metoder i hälso- och sjukvården

Institutet för Framtidsstudier (IF): Makten över kunskapsunderlagen: innehåll, tillkomst och konsekvenser

Karolinska Institutet: Effekter av digitaliserad vård på vårdutnyttjande, kostnader och fördelning av vårdtjänster

Institutet för näringslivsforskning (IFN): Välfärdsteknik och styrning: tillit, kontroll och tjänstekvalitet

Lunds universitet: Verksamhetsuppföljning för lärande och kvalitetsförbättring i primärvården

Uppsala universitet: Styrning med patient- och medborgarmedverkan: vilka är effekterna?

En mer detaljerad lista över de finansierade projekten, inklusive projektledare och beviljade medel, hittar du på sidan Bidragsbeslut.