Forte styrelse har beslutat att bevilja 92 forskningsprojekt inom hälsa, arbetsliv och välfärd 318 miljoner kronor i finansiering.

I år inkom 1 093 ansökningar i Fortes årliga öppna utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är en minskning jämfört med 2017, då antalet ansökningar var 1 247.

Cecilia Beskow, Avdelningschef Forskning och utvärdering

– Vi ser att vår öppna utlysning fortsatt är populär och att vi får in många ansökningar. Det är mycket glädjande. Samhället står inför stora och svåra utmaningar. Genom att årligen stärka forskningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd kan ny forskning och ny kunskap komma samhället till nytta och på så sätt göra att utmaningar kan mötas på ett bättre sätt, säger Cecilia Beskow, avdelningschef forskning och utvärdering på Forte.

Av de totalt 92 projektansökningar som beviljas medel, projektleds 57 av kvinnor och 35 av män.

13 av de projektansökningar som beviljas medel är juniorforskarbidrag. De beviljas medel till ett belopp på 58 miljoner kronor över fyra år.

Utöver de 92 projekten som beviljas medel i Fortes öppna utlysning, är det också 13 postdokprojekt som styrelsen beslutat stödja.

Den årliga öppna utlysningen för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdokbidrag är en öppen utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd som öppnar i december varje år.

En lista över samtliga beviljade ansökningar hittar du på sidan Bidragsbeslut.