Fortes styrelse har beslutat att bevilja 302 miljoner kronor i bidrag till 89 forskningsprojekt inom hälsa, arbetsliv och välfärd. 18 av dem är juniorforskarbidrag, vilket är fler än någonsin.

Totalt inkom totalt 1247 ansökningar i 2017 års öppna utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är en ökning jämfört med föregående år, då motsvarade siffra var 1158.

Cecilia Beskow
Cecilia Beskow, Avdelningschef Forskning och utvärdering

– Forskningsbehoven inom våra områden är stora och det är därför glädjande att i år se att än fler har visat intresse för vår utlysning, säger Cecilia Beskow, chef för forskning och utvärdering på Forte.

– Att vi i år också kan bevilja 89 projektansökningar med medel på totalt 302 miljoner kronor, är mycket positivt. Genom ny forskning och kunskap kan samhället utvecklas och möta de många utmaningar vi står inför. Det ska därför bli spännande att följa de här projekten och framöver få ta del av deras forskningsresultat, säger hon.

Av de totalt 89 projektansökningar som beviljas medel projektleds 32 av män och 57 av kvinnor, vilket motsvarar könsfördelningen bland de sökande.

Av de projektansökningar som beviljas medel är 18 juniorforskarbidrag. De beviljas medel till ett totalbelopp på 71,7 miljoner kronor för fyra år.

– Det känns väldigt roligt att vi kan se ett ökat intresse för våra ämnesområden bland unga forskare och att vi i år kan bevilja så många som 18 juniorforskarbidrag. Det är betydligt fler än vi gjort tidigare år, säger Cecilia Beskow.

Av de juniorforskare som beviljas medel är 12 kvinnor och 6 män.

Utöver de 89 projektansökningar som beviljas medel i Fortes stora utlysning, är det också 12 postdokprojekt som styrelsen beslutat stödja.

Den årliga utlysningen för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdokbidrag är en öppen utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd som öppnar i december varje år.

En lista över samtliga beviljade ansökningar hittar du här och på sidan Bidragsbeslut.