Fortes styrelse har beslutat att bevilja 30 miljoner kronor till tio forskningsprojekt inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel – ANDTS.

Andreas Björke, forskningssekreterare

– Användningen av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel har stor skadeinverkan på såväl individer och organisationer, som samhället i stort. Därför är forskning på det här området viktig. Det behövs bra kunskapsunderlag när beslut ska fattas och när samhället ska ta sig an de stora utmaningar som finns inom de här områdena, säger Andreas Björke, forskningssekreterare och ansvarig för ANDTS-frågorna på Forte.

Totalt 75 ansökningar bedömdes i den riktade utlysningen. Av de tio forskningsprojekt som beviljats medel rör tre alkohol, två narkotika, ett dopning, två tobak och slutligen ett spel. Det tionde och sista projektet fokuserar på socialt arbete inom ANDTS.

– Vi har noterat att det varit en bra bredd i såväl projektansökningarna, som de forskningsprojekt som nu beviljas medel, vilket är positivt. Däremot ser vi att intresset kring ANDTS-frågor i arbetslivet och på välfärdsområdet behöver förstärkas, säger Andreas Björke.

Utlysningen hölls öppen mellan april och maj i år.

En lista över samtliga beviljade ansökningar hittar du här och på sidan Bidragsbeslut.