I går beslutade Fortes styrelse att bevilja 272 miljoner kronor till sökande i 2016 års öppna utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdoc-bidrag. Totalt inkom 1 205 ansökningar, varav 96 beviljades medel.

– Det är alltid ett stort intresse kring vår stora utlysning och precis som tidigare år har vi fått in många spännande ansökningar. Det har varit en stor bredd i ansökningarna som spänt över våra tre mycket viktiga områden – hälsa, arbetsliv och välfärd, säger Ethel Forsberg, generaldirektör på Forte, i ett pressmeddelande.

Inkomna, accepterade och beviljade ansökningar

Av de 1 205 ansökningar som i februari skickades in till Forte blev 307 accepterade till steg 2 i utlysningen. De fullständiga ansökningarna har under sommaren bedömts av Fortes beredningsgrupper inom arbetsliv, hälsa och välfärd. I går beslutade Fortes styrelse att godkänna 96 ansökningar efter beredningsgruppernas förslag.

Av de ansökningar som beviljats medel är 87 ansökningar om projektbidrag och juniorforskarbidrag, och 9 ansökningar om postdoc-bidrag.

Könsfördelning av beviljade projektbidrag

Av de forskare som beviljats projektbidrag är 57 % kvinnor och 43 % män. Kvinnor utgjorde också en majoritet av antalet sökande (59 %).

Lärosäten med flest beviljade projektbidrag

Flest beviljade projektbidrag fick forskare som är verksamma vid Karolinska Institutet (25 st), Stockholms universitet (13 st), Göteborgs universitet (11 st), Umeå universitet (10 st) och Lunds universitet (9 st).

De fem lärosäten som fått flest beviljade projektbidrag är också de lärosäten som skickat in flest ansökningar till Forte. Tillsammans står de för 62 % av alla inkomna ansökningar om projektbidrag och juniorforskarbidrag.

En lista över samtliga beviljade ansökningar hittar du här och på sidan Bidragsbeslut.