I dag beviljade Forte finansiering till 21 ansökningar som skickades in genom utlysningen för internationella bidrag 2017. Stödet gäller gästforskarbidrag för inresande och utresande forskare, samt bidrag för internationella konferenser.

Totalt tilldelas projekten 5,3 miljoner kronor i finansiering. Syftet med de internationella bidragen är att underlätta kontakter, karriärutveckling och internationellt erfarenhetsutbyte. De ska också bidra till ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan det svenska och internationella forskarsamhället.

Av de beviljade ansökningarna gäller 6 konferensbidrag. 8 ansökningar gäller bidrag för inresande forskare och 7 ansökningar gäller bidrag för utresande forskare. Sammantaget lämnades 92 ansökningar in genom utlysningen, vilket ger en beviljandegrad på nästan 23 %.

Forskarutbyte mellan 8 länder

Svenska forskare kommer med hjälp av stödet från Forte att göra gästforskarvistelser på universitet i Australien, Japan, Kanada och USA. Samtidigt får svenska institutioner möjlighet att hämta in kompetens från Australien, Danmark, Kanada, Nederländerna, Serbien, Ukraina och USA, med hjälp av bidraget för inresande forskare.

En lista över samtliga beviljade ansökningar hittar du här och på sidan Bidragsbeslut.