Forskningsprogrammet ”Dynamics of Inequality Across the Life-course” (DIAL) har nu beslutat om finansiering av 13 transnationella forskningsprojekt som startar under 2017/2018. Programmet koordineras av nätverket NORFACE, där Forte och Vetenskapsrådet ingår.

Befintlig och stigande ojämlikhet utgör grundläggande utmaningar för Europas samhällen och ekonomier. I de 13 forskningsprojekt som nu finansieras kommer forskare från hela Europa och en bredd av vetenskapliga discipliner att utforska temat ojämlikhet utifrån en mängd perspektiv. Frågor som undersöks är bland annat vilka konsekvenser ojämlikhet har för utbildning, barns utveckling, hälsa, populism och HTBQ-personer. Målet är att ta fram ny kunskap som kan omsättas i praktiken och påverka politiska insatser som syftar till att minska klyftorna inom Europa.