Under hösten 2016 utlyste Forte medel för samarbetsprojekt mellan forskargrupper i Sverige och Indien. Fredagen den 28 april beslutade Forte att bevilja 12,3 miljoner kr till 5 forskningsprojekt.

Åldrande och hälsa är ett prioriterat forskningsområde i Sverige och många andra länder. I dag är cirka 11,5 % av världsbefolkningen över 60 år – och andelen ökar. Det är en global utmaning som innebär stora förändringar såväl för arbetsliv som för vård och omsorg.

Utlysningen ”Svensk-indisk forskning om åldrande och hälsa” var öppen mellan september 2016 och januari 2017, och genomfördes tillsammans med the Indian Council for Medical Research (ICMR). Målet är att utlysningen, genom den forskning som nu finansieras, ska främja tvärvetenskaplig, innovativ och praktiknära forskning om åldrande och hälsa.

Inom utlysningen inkom totalt 16 ansökningar. Av dessa tilldelas fyra projektmedel om cirka 3 miljoner kr vardera över tre år. Ett projekt tilldelas ett nätverks- och kunskapsutbytesbidrag om 300 000 kr. Samarbetspartners i Indien kommer att finansieras enligt beslut från ICMR.

Thomas Jacobsson

– Vår förhoppning är satsningen ska öka utbytet av kunskap och erfarenheter mellan forskare i Sverige och Indien – att den ska bidra till ökad kännedom och nätverkande mellan forskargrupper. Vi tror också att forskningen kommer att bidra till en kunskapsutveckling inom åldrande och hälsa som kommer ge mervärde både i Sverige och Indien, säger Thomas Jacobsson, ansvarig forskningssekreterare vid Forte.
 

En lista över samtliga beviljade ansökningar hittar du här och på sidan Bidragsbeslut.