Forte beviljar finansiering till elva ansökningar inom utlysningen Internationella bidrag 2019. Utlysningen som stängde i april ska bidra till att främja erfarenhetsutbyte mellan svensk och internationell forskning.

Forte har i idag beviljat finansiering för elva av totalt 66 inkomna ansökningar inom utlysningen Internationella bidrag 2019.

Utlysningen ska främja erfarenhetsutbyte och bidra till att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att svensk forskning sprids internationellt.

Sju av ansökningarna beviljas gästforskarbidrag, varav två ges till utresande och fem till inresande gästforskare. Gästforskarbidraget delas ut för kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och konsultationer. Totalt delar gästforskarna på 2 646 000 kronor.

Fyra av ansökningarna beviljas konferensbidrag, till ett totalbelopp av 1 175 000 kronor.

Mer detaljerad information om de beviljade ansökningarna, inklusive projektledare och beviljade medel, hittar du på sidan Bidragsbeslut.