Epidemiolog, författare och medgrundare till organisationen The Equality Trust. Professor Kate Pickett har många strängar på sin lyra, men den röda tråden i hennes arbete är forskningen kring ekonomisk och social jämlikhet. Den 8-9 mars medverkar hon på ”Forte Talks 2016 – Jämlikhet på riktigt” för att diskutera och berätta om sin forskning.

En ökad jämlikhet i samhället kan vara nyckeln till ett bättre liv för alla. Det menar professor Kate Pickett i boken Jämlikhetsanden, där hon och hennes medförfattare Richard Wilkinson driver tesen att jämlika samhällen nästan alltid är bättre än ojämlika samhällen. Genom att minska ojämlikheten kan vi också nå en minskad ohälsa och stora sociala förbättringar för alla. På Forte Talks 2016 kommer hon att diskutera frågor under samma tema.

Vad kan du berätta om ditt föredrag på Forte Talks 2016?

– Jag kommer att prata om hur skillnader i inkomst påverkar hälsan och det sociala välbefinnandet hos befolkningen, och hur ojämlikheten påverkar oss alla – inte bara människor som lever i fattigdom och misär.

Om du skulle lyfta två saker som du tycker är oroande vad gäller ojämlikhet, vad skulle du välja att lyfta fram?

– Två konsekvenser av ojämlikhet framstår som särskilt orättvisa. För det första, ojämlikhet förhindrar den sociala rörligheten, på så sätt att även de med stor förmåga och kapacitet har mindre möjligheter att lyckas i ojämlika samhällen. För det andra, även spädbarn och mycket små barn påverkas av ojämlikhet, vilket hämmar deras utveckling långt innan de ens börjar skolan.

Vilka är de viktigaste vinsterna för samhället med att minska social och ekonomisk ojämlikhet?

– Förutom att bidra till en bättre folkhälsa och ökad social sammanhållning gynnar jämlikhet ekonomin i termer av tillväxt och stabilitet, och har viktiga fördelar för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Vad går att göra för att minska ojämlikheten i samhället?

– Det finns så många möjligheter för att minska ojämlikhet, från progressiva skattesystem och skäliga löner till ökad ekonomisk demokrati.

Vad ser du fram emot på Forte Talks 2016?

– Det är alltid spännande när forskare och beslutsfattare möts med ett gemensamt mål om att göra vår värld till en bättre plats att leva på. Vi kan inte förändra världen utan varandra. Beslutsfattare måste förstå forskningsresultaten och forskare måste förstå sammanhang i den verkliga världen för att vi ska nå förändring.

Vill du veta mer? På Forte Talks 2016 får du träffa Kate Pickett och många andra kunniga talare. Läs mer på talks.forte.se.