Den första juni tillträdde Ethel Forsberg i sin nya roll som generaldirektör för Forte. Tillsammans kommer vi nu att fortsätta arbetet mot ett mer jämlikt, inkluderande och hållbart samhälle. Vi passade på att ställa några frågor.

Hur har de första veckorna varit?

Det har varit två roliga och intensiva veckor. Forte är en spännande myndighet med ett viktigt uppdrag som engagerar mig mycket. De här veckorna har jag ägnat åt att lära känna alla medarbetare på Forte och sätter mig successivt in i arbetet.

Vilka förväntningar har du på arbetet?

Områdena hälsa, arbetsliv och välfärd, som Forte ska säkerställa att kvalitativ forskning bedrivs inom, ligger högt på samhällets ”att-göra-lista”. Beslutsfattare är i stort behov av vetenskapligt väl underbyggt beslutsunderlag. Forte gör skillnad här, och det vill jag verka för att stärka.

Är det någon fråga som du tycker är extra viktig och som du särskilt vill lyfta?

För mig är det viktigt att den kunskap och forskning som Forte finansierar också kommer samhället till nytta, där den behövs. Att forskningsresultaten omsätts i praktiken i organisationer och verksamheter. Det är en fråga som jag känner stort engagemang för och som jag vill lyfta.

Beslutsfattare är i stort behov av vetenskapligt väl underbyggt beslutsunderlag

Vilken roll anser du att forskningen har för samhällets utveckling?

Forskning gör skillnad. Genom ny kunskap kan samhället utvecklas och viktiga beslut fattas. I mina tidigare uppdrag har jag varit vittne till det. Som när ett av EU:s största lagstiftningsprojekt, den nya kemikalieförordningen Reach, förhandlades fram. Vi bevakade relevant forskning och kunde tack vare nya resultat direkt påverka utformningen av lagstiftningen. Vilket gav bättre skydd för hälsa och miljö inom hela EU.

Under Almedalen arrangerar Forte två seminarier. Berätta!

Under Almedalen arrangerar vi två seminarier där vi presenterar två nya forskningsrapporter. Ett av seminarierna handlar om arbetsmiljö i kvinnodominerade branscher. Ett aktuellt och mycket viktigt ämne. Det andra seminariet vi arrangerar på onsdagen lyfter frågan om hur väl det svenska välfärdssamhället lyckades med att ta emot de nyanlända barn som kom till Sverige under hösten 2015. Också det ett ämne som är viktigt att lyfta fram och diskutera. Almedalsveckan är en unik mötesplats för politik, näringsliv, intresseorganisationer och forskning. Det gör det viktigt för Forte att vara med där, eftersom kommunikation för effektivt nyttiggörande av forskningsresultat ingår i vår strategiska agenda.

Läs mer om Fortes arrangemang i Almedalen här.