Arbetsmarknaden ska vara inkluderande och tillgänglig, med lika villkor för alla. Trots det är arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning hög. Det behövs därför mer kunskap kring vilka insatser och metoder som kan förenkla för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden.

Den 20 maj bjuder Forte in till ett webbinarium för att lansera kunskapsöversikten Forskning i korthet: Tillgängligt arbetsliv – Möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning.

I kunskapsöversikten redogör forskarna för aktuell forskning på området. Bland annat menar rapportförfattarna att det behövs mer kunskap om hur samverkan mellan olika aktörer kan öka och på så sätt förenkla för personer med funktionsnedsättning att långvarigt etablera sig på arbetsmarknaden. De menar också att forskningen måste bredda perspektivet från individuella egenskaper till att inkludera mer av organisatoriska och samhälleliga förutsättningar.
I rapporten lyfter forskarna fram Supported Employment som ett arbetssätt.

Medverkande

Berth Danermark, professor emeritus, Örebro universitet
Lars Lindberg, senior rådgivare, Nordens välfärdscenter
Anna Lexelius, kanslichef, Samordningsförbundet Östra Södertörn
Staffan Johansson, enhetschef, Arbetsförmedlingen
Cecilia Beskow, forskningschef Forte (moderator)

Inspelning från webbinariet

Fler filmer hittar du på Fortes YouTube-kanal.