Att bli vuxen bär med sig förändringar inom många områden. Forskning visar att unga med funktionsnedsättning ges sämre villkor att klara de utmaningarna. Den 28 maj ordnade Forte ett webbinarium för att lansera kunskapsöversikten ”Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning”.

Att gå från att vara ungdom till att bli vuxen kan innebära att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer och möta högre krav på att fatta egna beslut. Alla människor ska ha likvärdiga förutsättningar att klara de förändringarna, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Trots det visar en genomgång av aktuell forskning att unga med funktionsnedsättning har sämre villkor än jämnåriga utan funktionsnedsättning. Det finns ett stort behov av ett fungerande samhällsstöd som förbättrar övergången från ungdom till vuxenliv.

Den 28 maj bjöd Forte in till ett webbinarium för att lansera ”Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning – en kartläggning av det vetenskapliga kunskapsläget”. Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap med inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad, och Veronica Lövgren, universitetslektor i socialt arbete vid Umeå Universitet, berättade om rapportens slutsatser. De har tagit fram den tillsammans med Johan Malmqvist, docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Jönköping University.

Här kan du se webbinariet i efterhand

Medverkande

  • Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap med inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad
  • Veronica Lövgren, filosofie doktor och universitetslektor i socialt arbete vid Umeå Universitet
  • Malin Ekman-Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet
  • Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige
  • Elida Slaatto, generalsekreterare Unga Hörselskadade
  • Jonas Björck, generaldirektör Forte
  • Teresia Weinberg, forskningssekreterare Forte