Hemlöshet är ett omfattande samhällsproblem i Sverige, liksom i många andra länder. Hemlösheten i Sverige har ökat sedan den första nationella kartläggningen genomfördes 1993 och i dag har vi en högre andel hemlösa jämfört med våra nordiska grannländer, mer än dubbelt så många hemlösa per tusen invånare som vårt grannland Norge.

En trend är att allt fler hemlösa inte har några andra problem än att de saknar en egen bostad, så kallad strukturell hemlöshet. En annan trend är att andelen kvinnor samt andelen personer med utländsk bakgrund ökar. Antalet barn som berörs av hemlöshet växer också.

Den 3 juni, kl 10.00 bjuder Forte in till ett webbinarium för att presentera en ny kunskapsöversikt om hemlöshet som Marcus Knutagård, lektor vid Socialhögskolan i Lund, har tagit fram på uppdrag av Forte.

Under seminariet tar forskare upp vad aktuell forskning visar när det gäller hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, definition av hemlöshet, hemlöshetens orsaker och konsekvenser, hur man kan motverka och minska hemlöshet, aktuella tendenser och behov av fortsatt forskning.

Medverkande

Jonas Björck, Generaldirektör, Forte
Marcus Knutagård
, Lektor vid Socialhögskolan i Lund
Arne Kristiansen, Docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet
Karolina Skog, Regeringens särskilda utredare för utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning
Marika Markovits, Senior rådgivare, Stockholms stadsmission
Jessica Hellberg, Enhetschef, Enheten för hemlösa, Socialförvaltningen, Stockholms stad

Moderator: Stella Jacobson, programansvarig för Fortes nationella program om tillämpad välfärdsforskning.

Programmet uppdateras löpande.

Anmälan

För att ta del av webbinariet krävs föranmälan. Här kan du anmäla dig
En länk till webbinariet skickas till din mejl när det närmar sig.