Hur kommer arbetslivet att påverkas av den gröna omställningen som pågår i samhället? Vilka yrken och branscher förändras och kanske rent av försvinner? Och hur kan samhället möta de kompetensbehov som uppstår när nya arbeten skapas?

Forte och Formas bjuder in till ett webbinarium 28 april för att presentera den nya rapporten Grön omställning och arbetsliv – kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov. I den beskrivs vad begreppet grön omställning kan innebära och hur olika branscher antas påverkas, men också vilka forskningsbehov som finns.

Rapporten visar att det är mycket begränsat med forskning i Sverige som kombinerar perspektiven klimat, innovation och arbetsliv. Sådan forskning behövs för att samhället ska kunna arbeta proaktivt med utbildning och omställning för att sänka utsläppen av koldioxid, och för att framtidens arbetsliv ska vara hälsosamt och inkluderande.

Medverkande:

Peter Bjerkesjö, IVL Svenska Miljöinstitutet och huvudförfattare till rapporten
Cecilia Beskow, forskningschef, Forte
John Tumpane, avdelningschef, Formas
Kerstin Hallsten, chefsekonom, Industriarbetsgivarna
Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco
Ola Palmgren, utredare, Handels
Anna-Karin Florén, programansvarig Forte

Inspelning från webbinariet