I dag är möjligheterna att överleva och tillfriskna från cancer större än någonsin förut. Men den globalt ökande förekomsten ställer höga krav på styrning och prioritering inom sjukvården. Hur banar vi väg för en mer jämlik tillgång till diagnos och behandling?

Uppsala Health Summit är en årlig konferens som för samman ledare från akademi, näringsliv, politik, civilsamhälle och sjukvården. Tillsammans diskuterar deltagarna praktiska tillvägagångssätt för att lösa implementeringsutmaningar och förbättra nyttiggörandet av medicinska framgångar globalt.

Uppsala Health Summit 2017, Foto: Mikael Wallerstedt

Temat för 2018 års summit är ”Care for cancer”. Under de kommande 20 åren beräknas incidensen av cancer att öka med 70 %, varav merparten kommer att ske i låg- och medelinkomstländer. Hur kan vi hantera trycket som detta lägger på världens redan ansträngda sjukvårdsbudgetar?

Deltagarna på Uppsala Health Summit är särskilt inbjudna, men du kan lämna en intresseanmälan att delta på uppsalahealthsummit.se.

Forte är partner i Uppsala Health Summit 2018.