Socialchefsdagarna arrangeras i år den 25–27 september i Umeå. Forte medverkar med ett seminarium om forskarskolan och det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning. Kom och träffa oss där!

Forte har beviljat medel för en forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten. Forskarskolan inrättades i början av 2019 och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Syftet är att bidra till en långsiktig kompetens- och kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten med målsättningen att stärka klient- och praktiknära forskning, öka antalet socialarbetare med utbildning på forskarnivå i socialtjänsten och bidra till samverkan mellan forskning och praktik.

Under Socialchefsdagarna 2019 medverkar Forte med seminariet Att stimulera klient- och praktiknära forskning och öka samverkan mellan forskning och praktik. Vid seminariet medverkar representanter från Forte, Forskarskolan och en doktorand i socialt arbete som kombinerar arbetet i socialtjänsten med forskarutbildning.

Stella Jacobson berättar om bakgrunden till det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Kerstin Svensson och Lars Plantin presenterar forskarskolan, erfarenheter från första antagningen och satsningens möjligheter för forskning och praktik. Avslutningsvis delar Harald Gegner med sig av erfarenheter att befinna sig i två sammanhang samtidigt, men även om nytta och vinster som samarbetet med universiteten kan medföra för kommunal socialtjänst.

Medverkande:

  • Stella Jacobson, programansvarig för det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning, Forte.
  • Kerstin Svensson, professor, föreståndare för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, Lunds universitet.
  • Lars Plantin, professor, föreståndare för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, Malmö universitet.
  • Harald Gegner, doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet och utvecklingsledare i Lunds kommun.

Anmälan

Anmälan till Socialchefsdagarna har öppnat på deras webbplats och där hittar du all information om konferensen.

Läs mer och anmäl dig till Socialchefsdagarna »