Forte och The South African Medical Research Council (SAMRC) anordnar ett symposium i Kapstaden om forskning kring ojämlikhet i hälsa och policyfrågor kring hälsosystem.

Symposiumet äger rum under  The South Africa – Sweden Research & Innovation Week, som är en del av South Africa – Sweden University Forum (SASUF).

SASUF är ett samarbetsprojekt mellan 40 universitet i Sverige och Sydafrika.