Styra och leda framtidens välfärd är en konferens som vänder sig till politiker, chefer och tjänstemän på strategisk nivå inom kommuner och landsting samt till representanter från statliga myndigheter, arbetsmarknadens parter och akademin. Du får möjlighet att möta, fråga och påverka ledande politiker, tjänstemän och forskare.

På konferensen diskuteras hur den framtida välfärden kan styras, ledas och utvecklas ur olika perspektiv i seminarier och workshops.

Konferensen har fyra teman:

  • Nya förutsättningar skapar behov av nya organisationsformer för kommuner och landsting
  • Att skapa ett rättvisande beslutsstöd för arbete med det mjuka kapitalet
  • Tillit i vågskålen mellan kontroll och lärande
  • Organisationen gör skillnad för kvinnors arbetsmiljö

Konferensen Styra och leda framtidens välfärd 2018 arrangeras av Göteborgs universitet tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Forte och Västra Götalandsregionen.

För mer information och anmälan, se konferenswebben styraochleda.se.