Under Socialtjänstforum möts praktik och forskning i Göteborg. Temat 2019 är Integration och delaktighet.

Syftet är att stärka dialogen mellan teori och praktik och ge de som dagligen arbetar inom socialtjänsten möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat och samtidigt ge forskare synpunkter på angelägna forskningsfrågor och deras användbarhet.

Konferensen bygger på aktiv medverkan från samtliga deltagare. Den bärande idén är att forskarna genom sina anföranden presenterar forskningens syn och resultat, därefter ges möjlighet att delta i en dialog med forskarna och övriga konferensdeltagare.

Arrangörer är Forte, Institutionen för socialt arbete/Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Anmälan

Mer information om anmälan kommer.

Kontakt

Kontakta socialtjanstforum@gu.se vid frågor.