Vilken roll spelar socialtjänsten för integration och delaktighet? Vad främjar integration och hälsa bland ensamkommande? Vilka lärdomar kan vi dra av integrationens historia i Norden? Och hur kan vi förbättra samarbete mellan forskning och praktik när det gäller forskningsfrågor? Under Socialtjänstforum möts praktik och forskning i Göteborg.

Årets konferenstema Integration och delaktighet kommer att tolkas i bred bemärkelse. Programmet bjuder på presentationer av den senaste forskningen inom området, panelsamtal och möjlighet att ställa frågor och diskutera med forskare. Det finns gott om utrymme för dialog och nätverkande. Nytt för i år är en posterutställning av doktorander i socalt arbete som ger en inblick i pågående forskningsprojekt.

Syftet med Socialtjänstforum är att stärka dialogen mellan teori och praktik och ge de som dagligen arbetar inom socialtjänsten möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat och samtidigt ge forskare synpunkter på angelägna forskningsfrågor och deras användbarhet.

Socialtjänstforum arrangeras av Forte, Institutionen för socialt arbete/Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Program

Under konferensen medverkar bland annat Stella Jacobson, programansvarig för Fortes nationella program om tillämpad välfärdsforskning, Berit Berg, professor i socialt arbete, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Ladda ner hela programmet

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till Socialtjänstforum 2019. Sista anmälningsdag är 21 oktober 2019.

Gå till anmälningsformuläret

Antalet konferensdeltagarplatser är begränsade. Arrangören förbehåller sig rätten att fördela platserna för att uppnå en jämn fördelning mellan forskare och praktiker. Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person inom förvaltningen.

Kontakt

Kontakta socialtjanstforum@gu.se vid frågor.