Den 8 till 9 november arrangeras Socialtjänstforum 2017 i Göteborg. Temat för årets Socialtjänstforum är Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst.

Under Socialtjänstforum möts praktik och forskning. Syftet är att stärka dialogen mellan teori och praktik och ge de som dagligen arbetar inom socialtjänsten möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat och samtidigt ge forskare synpunkter på angelägna forskningsfrågor och deras användbarhet.

Konferensen bygger på aktiv medverkan från samtliga deltagare. Den bärande idén är att forskarna genom sina anföranden presenterar forskningens syn och resultat, därefter ges möjlighet att delta i en dialog med forskarna och övriga konferensdeltagare.

Socialtjänstforum riktar sig till yrkesverksamma inom socialt arbete, forskare och politiker/beslutsfattare. Forte och CSA har anslagit medel för att möjliggöra medverkan av forskare. För övriga deltagare utgår en konferensavgift om 2 500 kr exklusive moms.

Socialtjänstforum arrangeras av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA), FoU i Väst/GR och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, i samarbete med Forte, Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Program

Mer information och fullständigt program