Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar.

Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar på tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation. Lyssna på spännande föreläsare, möt innovativa och konkreta exempel på social innovation, engagera dig genom att delta i workshoppar och rundabordssamtal, nätverka och inspirera i Summit Salongen. Social innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa nya relationer och brygga över sektorsgränser. För att göra ämnet mer greppbart har vi valt Creating Values som årets tagline.

Social Innovation Summit arrangeras av Mötesplats Social Innovation (MSI), den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap, i samarbete med Malmö högskola och Malmö stad. Forte är huvudpartner till Social Innovation Summit 2017.

Mer information, anmälan och program hittar du på sisummit.se.