Den 25 maj arrangerar Forte ett seminarium på the International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019 (IAGG-ER 2019). Kongressen äger rum den 23-25 maj i Göteborg, med tema “Towards Capability in Ageing – from cell to society”.

Fortes seminarium: New Conditions for an Active Ageing at Home – an International Comparative Perspective

Tid: Lördag 25 maj, 10:30 – 11:45
Moderator: Heidrun Mollenkopf, Vice President of AGE platform Europe

Andelen äldre i befolkningen ökar över hela världen. Denna utveckling leder till betydande utmaningar för såväl hälso- och sjukvården som för äldreomsorgen eftersom fler kommer att leva längre med funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Detta seminarium lyfter hur internationellt samarbete kan bidra till möta utmaningarna kopplade till den demografiska utvecklingen. Två Forte-finansierade projekt kommer att presentera forskning om omsorg för äldre som lever i hemmet, och om digital teknik. Hur ser en hållbar och värde-integrerad modell för omsorg ut i Sverige jämfört med Indien? Vilka konsekvenser har den digitala infrastrukturen för äldre i olika västländer?

Forte har ett särskilt regeringsuppdrag att bidra till tvärvetenskaplig forskning om åldrande. Fokus är på forskning som kan bidra till att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande, forskning om hur omsorg för äldre ska utformas för att bibehålla självständighet och möta individuella behov, samt forskning om innovativ användning av ny teknik i äldre personers liv.

Talare

Lotta Dellve – Preconditions For Value- And Perspective Integrated Leadership Of Homebased Eldercare In Sweden – Comparison With India

Mireia Fernández-Ardèvol – Digital Practices in Later Life: Tracking Smartphone and Mobile App Activity

Britt Östlund – Building a Framework for Older People´s Influence in Design and Technological Development

Urmi Nanda Biswas – Issues And Challenges Of Home Based Eldercare In India And Sweden: A Comparative Understanding

Läs mer om IAGG-ER 2019