Vill du veta mer om Fortes nationella program om tillämpad välfärdsforskning? Den 22 oktober arrangerar Forte ett seminarium om programmets inriktning och kommande utlysningar.

Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet. Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. Regeringen initierade därför Fortes tioåriga nationella forskningsprogram för tillämpad välfärdsforskning för att stärka kunskapsbasen och bidra till en socialtjänst som baseras på vetenskaplig kunskap.

Vid seminariet den 22 oktober berättar Forte mer om vad programmet syftar till och svarar på era frågor. Petra Björne, som har en praktiknära forskartjänst finansierad via programmet, berättar kort om sitt arbete. Dessutom presenterar Kerstin Svensson, professor vid Socialhögskolan i Lund, den forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten som finansieras av programmet och som drivs av Malmö universitet och Lunds universitet.

Medverkande:

  • Stella Jacobson, Forte
  • Staffan Arvidsson, Forte
  • Kerstin Svensson, professor, Lunds Universitet
  • Petra Björne, fil dr, FoU-koordinator, Malmö stad

Anmälan

Anmäl dig till seminariet »