Vill du veta mer om Fortes nationella program om tillämpad välfärdsforskning? Den 25 september arrangerar Forte tillsammans med Umeå universitet ett seminarium om programmets inriktning och kommande utlysningar.

Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet. Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. Regeringen initierade därför Fortes tioåriga nationella forskningsprogram för tillämpad välfärdsforskning för att stärka kunskapsbasen och bidra till en socialtjänst som baseras på vetenskaplig kunskap.

Vid seminariet den 25 september berättar Forte mer om vad programmet syftar till och svarar på era frågor. Vi får också lyssna på två forskare från Umeå universitet som fått finansiering inom programmet: David Rosenberg och Urban Markström. David Rosenberg forskar om hur evidensbaserad praktik kan förverkligas i svenska glesbygdskommuner och Urban Markströms projekt handlar om att fördjupa kunskapen om boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom medverkar Staffan Näslund, förvaltningschef i Skellefteå kommun. Staffan Näslund har deltagit i framtagandet av programmets prioriterade forskningsområden samt bedömt ansökningar i årets utlysning av forskningsmedel utifrån ett praktikperspektiv.

Efter seminariet bjuds på fika och möjligheter till fortsatt samtal.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet »