Under detta seminarium presenteras den andra, kvantitativa, delstudien av forskares attityder till forskningskommunikation och öppen vetenskap. Studien bygger på en webbenkät till cirka 18 000 forskare vid svenska lärosäten.

Bakom studien av forskares attityder till forskningskommunikation och öppen vetenskap står Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond.

Den första, kvalitativa, delen av studien byggde på intervjuer med forskare och presenterades 23 mars 2018. Den andra, kvantitativa, delen bygger på en webbenkät som skickats till cirka 18 000 forskare vid svenska lärosäten.

Anmälan

Program och länk till anmälan kommer inom kort.