Under detta seminarium presenteras den andra, kvantitativa, delstudien av forskares attityder till forskningskommunikation och öppen vetenskap. Studien bygger på en webbenkät till cirka 18 000 forskare vid svenska lärosäten.

Bakom studien av forskares attityder till forskningskommunikation och öppen vetenskap står Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond.

Den första, kvalitativa, delen av studien byggde på intervjuer med forskare och presenterades 23 mars 2018. Den andra, kvantitativa, delen bygger på en webbenkät som skickats till cirka 18 000 forskare vid svenska lärosäten.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S), medverkar.  Martin Bergman och Gustav Bohlin, utredare vid Vetenskap & Allmänhet, presenterar studien. Möt även Paul Manners, Director National Coordinating Centre for Public Engagement, Storbritannien, som berättar om centrets arbete med att inspirera och stödja lärosäten i att engagera, kommunicera och samverka med allmänheten.

Seminariet är fullbokat och anmälan är därför stängd.

Följ seminariet live

Start kl. 13.00 den 25 september.