Cannabis är en av världens mest använda droger. Frågor kring cannabis och dess effekter på hälsa och sociala förhållanden är mycket omdebatterade i såväl Sverige som internationellt. Tillsammans med CERA arrangerar Forte ett seminarium i Göteborg för att diskutera kring ämnet.

Den 3 februari bjuder vi in till ett seminarium i Göteborg kring kunskapsöversikten Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog? Medverkar gör bland annat Jenny Rangmar, forskare och psykolog som arbetar i Göteborgsregionen med FoU-cirklar om cannabis och Peter Allebeck professor i socialmedicin, Karolinska Institutet.

Under seminariet tar flera forskare upp vad aktuell forskning visar när det gäller cannabis och hälsa, cannabis och sociala förhållanden samt cannabis som medicin. Vi får också en beskrivning av den lokala situationen, hur ser utvcklingen ut i Göteborgsregionen just nu?

Forte arrangerar seminariet tillsammans med CERA – centrum för forskning och utbildning om riskbruk, missbruk och beroende, vid Göteborgs universitet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Kompetenscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen.

Medverkande

Ethel Forsberg, generaldirektör Forte

Peter Allebeck, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet

Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet

Kristina Berglund, lektor och docent på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, föreståndare för CERA

Lennart Rådenmark, länssamordnare ANDTS, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Jenny Rangmar, forskare och psykolog, Göteborgsregionen 

Mika Jörnelius, kommissarie vid utredningsjouren, polismyndigheten region Väst

Rickard Larsson, samordnare Mini-Maria/Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad

Fredrik Spak, överläkare, docent, Beroendekliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset

Moderator: Anders Carlsten, senior rådgivare, docent, avd. för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet

Program och medverkande uppdateras löpande.

Inspelningar från seminariet

Klicka på symbolen i högra hörnet för att fälla ut spellistan.

Alla Fortes evenemang filmas så att du kan ta del av innehållet i efterhand. På Fortes YouTube-kanal hittar du inspelningar från fler seminarier och konferenser.

Se fler filmer på Fortes YouTube-kanal