Cannabis är en av världens mest använda droger. Frågor kring cannabis och dess effekter på hälsa och sociala förhållanden är mycket omdebatterade i såväl Sverige som internationellt. Tillsammans med CERA arrangerar Forte ett seminarium i Göteborg för att diskutera kring ämnet.

Den 3 februari bjuder vi in till ett seminarium i Göteborg kring kunskapsöversikten Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog? Medverkar gör bland annat Jenny Rangmar, forskare och psykolog som arbetar i Göteborgsregionen med FoU-cirklar om cannabis och Peter Allebeck professor i socialmedicin, Karolinska Institutet samt överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

Under seminariet tar flera forskare upp vad aktuell forskning visar när det gäller cannabis och hälsa, cannabis och sociala förhållanden samt cannabis som medicin. Vi får också en beskrivning av den lokala situationen, hur ser utvcklingen ut i Göteborgsregionen just nu?

Forte arrangerar seminariet tillsammans med CERA – centrum för forskning och utbildning om riskbruk, missbruk och beroende, vid Göteborgs universitet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Kompetenscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen.

Medverkande

Ethel Forsberg, generaldirektör Forte

Peter Allebeck, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet samt överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting

Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet

Kristina Berglund, föreståndare för CERA

Lennart Rådenmark, länssamordnare ANDTS, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Jenny Rangmar, forskare och psykolog, Göteborgsregionen 

Mika Jörnelius, kommissarie vid utredningsjouren, polismyndigheten region Väst

Program och medverkande uppdateras löpande.

Anmälan

Evenemanget är fullbokat. (Seminariet kommer att spelas in och kunna ses i efterhand via Fortes Youtube-kanal