Att utveckla metoder för att framgångsrikt behandla barn och unga inom socialtjänstens område är ett långsiktigt arbete som kräver både kunskap och uthållighet. Den 22 september arrangerar Forte tillsammans med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen ett kostnadsfritt seminarium om utvärderingen av Multifunc som ett exempel på registerdatas användbarhet.

Det är nu närmare 20 år sedan ett samarbete mellan Sverige och Norge inleddes, som i sin tur ledde till utvecklandet av MultifunC, en strukturerad, forskningsbaserad behandlingsmodell utformad för institutionsvård av ungdomar med hög risk för att återfalla i normbrytande beteende och kriminalitet. Metoden implementerades i svensk institutionsvård med början 2005 och har utvärderats stegvis, först i en implementeringsstudie följt av en effektutvärdering på individnivå.

Att utveckla, implementera och utvärdera effekten av behandling inom socialtjänstens område innebär dock vissa utmaningar, både vetenskapliga och kontextuella. Vad visade effektutvärderingen av MultifunC, var står vi nu och vad har vi kunnat lära under de 15 år som behandlingsmodellen funnits? Dessa frågor kommer att diskuteras under seminariet.

Seminariet kommer att äga rum i Microsoft Teams. Mer information skickas ut till de som anmält sig i god tid före seminariet.

Talare
Cecilia Andree Löfholm, forskare, Socialstyrelsen

När
22 september, kl. 13:00 – 15:00

Bakgrund
2007 startade Socialstyrelsen en seminarieserie om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner. De senaste åren har SBU varit värd för seminarieserien och från och med hösten 2020 tar Forte inom ramen för programmet för tillämpad välfärdsforskning över värdskapet. Seminarierna genomförs i samarbete mellan Forte, SBU och Socialstyrelsen, cirka två gånger per termin.

Syftet med seminarierna är att öka kunskapen, och stimulera till forskning, om effekter av olika sociala insatser och dess implementering samt att skapa en mötesplats för forskare och praktiker. Målgruppen för seminariet är forskare, doktorander samt intresserade yrkesverksamma inom socialtjänsten.