Boka redan nu in 3 maj då vi bjuder in till årets digitala Forte Talks för att tillsammans med forskare, praktiker och beslutsfattare diskutera hur vi kan möta viktiga framtidsbehov.

Vilka frågor är avgörande för att skapa ett socialt hållbart samhälle? Hur kan vi tillsammans bidra till ett samhälle med god hälsa, ett hälsosamt arbetsliv och en hög välfärd för alla? Välkommen att ta del av de kommande samtalen om aktuella samhällsfrågor på nästa Forte Talks!

Program och talare

Forskningen inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd har stor betydelse för hur vi tillsammans bygger ett starkt och jämlikt samhälle. Planeringen av programmet pågår för fullt –  mer information kommer längre fram!