För många arbetsgivare kan det kännas svårt att veta hur man ska möta och hjälpa en anställd som drabbas av psykisk ohälsa. Hur kan vi bli bättre på att ge stöd åt personer med psykiska besvär, så att de kan behålla sin förmåga att arbeta? Och hur kan en effektiv rehabilitering främjas?

I dag är psykisk ohälsa en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. För den som drabbas kan det leda till social isolering, ekonomiska besvär eller till och med risk för att permanent uteslutas från arbetsmarknaden. Men det behöver inte gå så långt. På seminariet presenteras och diskuteras kunskap från aktuell forskning om förebyggande och behandlande insatser kring sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete.

Samtalen kommer att ta sin utgångspunkt i det pågående forskningsprogrammet New Ways och det avslutade forskningsprogrammet Rehsam, som nyligen utvärderats av Forte.

Medverkande

  • Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
  • Gunnel Hensing, professor, Göteborgs universitet
  • Kristina Holmgren, docent och lektor, Göteborgs universitet
  • Ulf Lundberg, professor emeritus, Stockholms universitet
  • Kersti Ejeby, verksamhetschef, Gustavsbergs vårdcentral
  • Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen
  • Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia
  • Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen (moderator)
  • Ethel Forsberg, generaldirektör, Forte

Är du inte på plats i Almedalen 2017? Alla Fortes seminarier spelas in så att du kan ta del av dem i efterhand, via vår YouTube-kanal och webbsida.