15 november anordnar Kungliga Vetenskapsakademiens kommitté för hälsofrågor, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Folkhälsomyndigheten och Forte ett heldagssymposium om ojämlikheten i hälsa i Sverige. Det går att delta på symposiet på plats i Beijersalen eller se en streamad direktsändning.

Trots att vi lever i en välfärdsstat och har tillgång till modern medicin består ojämlikheten i hälsa i Sverige. Skillnaden i livslängd mellan hög- och lågutbildade är för närvarande cirka sex år och ökande, och socioekonomisk bakgrund påverkar risken att drabbas av sjukdom. Ojämlikheten i hälsa har uppmärksammats av såväl forskning som politik. Sverige har deklarerat att man vill minska klyftorna inom en generation. Det kan tyckas svårt, men vilka är lösningarna? Detta symposium, som fokuserar på nya insikter kring prevention och styrning, vill bidra till att finna en väg framåt.

Symposiet vänder sig främst till de som arbetar med, eller intresserar sig för hälsofrågor och för våra möjligheter att påverka dessa genom bättre forskning, sociala reformer och individuella beteendeförändringar.

Läs hela programmet och anmäl dig på KVAs hemsida »