Nyanlända barn och unga möter många olika välfärdsinstanser under sin första tid i Sverige. Hur skiljer sig situationen för de barn som kommer med sin familj jämfört med de barn som kommer ensamma? Vilken roll spelar den ideella sektorn? Och vad kan forskningen bidra med?

Seminariet tar sin utgångspunkt i en ny rapport från Forte som sammanställts av Karin Zetterqvist Nelson, professor, och Mirjam Hagström, utredare, båda från Linköpings universitet. Rapporten baseras på intervjuer med olika välfärdsaktörer om arbetssituationen under hösten 2015 samt en översikt av aktuell svensk forskning på området. I rapporten lyfts de svagheter som blir synliga när mottagningssystemet utsätts för påfrestningar. Ett framträdande resultat är att vissa grupper av barn och unga riskerar att falla mellan stolarna i nuvarande struktur. Rapporten visar också på behovet av mer ingående forskning om mottagandet av barn och unga i Sverige.

Medverkar gör bland annat Karin Zetterqvist Nelson, professor, Linköpings universitet, Mirjam Hagström, utredare, Linköpings universitet, Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Jessica Viberg, enhetschef Integrations- och arbetsmarknadsenheten, Laxå kommun, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen samt Anna Carlstedt, ordförande i svenska Röda korset.

Moderator: Mattias Lundberg