Forte vill öka kopplingen mellan forskning och praktik i det nationella programmet Tillämpad välfärdsforskning.

Programmet ska stärka klient- och praktiknära forskning i socialtjänsten och ställer krav på att den forskning som finansieras genomförs i samverkan mellan forskning och praktik. Men hur får man till bra samverkan/samskapande? Vad ska man tänka på? Och hur hittar man varandra?

Forte välkomnar personer verksamma inom akademin, offentlig, ideell och privat sektor för att diskutera dilemman och lösningar för samverkan i forskning och skapa kontakter mellan akademi och praktik.

Anmälan

Anmäl dig till mötesplatsträffen »