Forte vill öka kopplingen mellan forskning och praktik i det nationella programmet Tillämpad välfärdsforskning.

Programmet ska stärka klient- och praktiknära forskning i socialtjänsten och ställer krav på att den forskning som finansieras genomförs i samverkan mellan forskning och praktik. Men hur får man till bra samverkan/samskapande? Vad ska man tänka på? Och hur hittar man varandra?

Forte välkomnar personer verksamma inom akademin, offentlig, ideell och privat sektor för att diskutera dilemman och lösningar för samverkan i forskning och skapa kontakter mellan akademi och praktik

Det kommer att finnas gott om utrymme för dialog och nätverkande under dagen. Dessutom gästas mötet av två talare:

  • Jonas Stier, professor i interkulturella studier och sociologi vid Högskolan Dalarna, kommer att berätta om sina kunskaper från Horisont 2020-projektet Accomplissh (”Accelerate co-creation by setting up a multiactor platform for social sciences and humanities”).
  • Ulrica von Thiele Schwarz, professor i psykologi vid Mälardalens Högskola, kommer att prata om sina erfarenheter från forskning i nära samarbete med praktiken.