Den 21–22 november medverkar Forte vid Socionomdagarna. Vi har många spännande forskningssatsningar på socialtjänsten att berätta om. Ska du dit? Har du frågor om den nya forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten? Kom till vårt seminarium eller besök oss i vår monter!

Seminarium: Kraftsamling kring praktiknära forskning i socialtjänsten

Den 22 november kl.11.20 håller vi ett seminarium där vi presenterar vår strategiska forskningsagenda för tillämpad välfärdsforskning och berättar om vilka projekt som fått pengar för praktiknära forskning om socialtjänsten. Vi kommer även att presentera den nya forskarskolan som fått finansiering av Forte och som kommer att påbörja sin antagning under nästa år. Medverkande: Stella Jacobson och Ethel Forsberg.

Monter A01:05

Forte kommer att ha en monter på mässan, där forskarskolan kommer att medverka. Om du är intresserad av att ansöka till forskarskolan eller vill vet mer, kom till vår monter den 21 november mellan kl.11 och 13 när representanter från forskarskolan är på plats.

Läs mer om forskarskolan och vårt nationella forskningsprogram om tillämpad välfärd