Den 22 april anordnas March for Science, en manifestation för vetenskapen. Forte stödjer March for Science, och tar därmed ställning för ett samhälle där vetenskap och fakta har en särställning i planering och beslutsfattande.

Syftet med March for Science är bland annat att visa på vikten av öppenhet i forskning, kritiskt tänkande, vetenskapliga angreppssätt, källkritik och acceptans för oliktänkande. Andra mål är att tydliggöra sambandet mellan vetenskap och ett demokratiskt samhälle, samt att lyfta vikten av att politiker har tillgång till och använder sig av evidensbaserad kunskap.

Manifestationer planeras i mer än 500 städer runt om i världen. I Sverige kommer manifestationer att ske i Stockholm, Göteborg, LuleåUmeå och Uppsala.

Läs mer på marchforscience.se