Konferensen Registerforskning 2018 ger dig som arbetar med registerbaserad forskning möjligheten att träffa andra inom området. Under dagen får du bland annat höra mer om registerdata hos svenska myndigheter, vetenskapliga metoder och tillgängligt stöd för forskning.

På konferensen diskuteras frågor kopplade till lagstiftning och forskningsetik med fokus på registerbaserad forskning. Dessutom kommer några myndigheter berätta om nyheter kopplade till sina register och du får ta del av intressanta forskningsexempel. För dig som nyligen börjat arbeta inom registerforskning erbjuds även seminarier på en mer grundläggande nivå.

Personer som jobbar med registerbaserad forskning från alla lärosäten, myndigheter och företag i Sverige är välkomna att delta

Anmälan till Registerforskning 2018 hittar du här. Sista anmälningsdag är 28 september.

I år är Vetenskapsrådet huvudarrangör och genomför konferensen i samverkan med Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Biobank Sverige och Forte.