Den 5 februari anordnar forskarskolan FYS en konferens på Grand Hotel i Lund med temat praktiknära forskning och forskningsnära praktik.

Det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning finansierar en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten, som ska bidra till långsiktig kunskapsbyggnad inom socialtjänsten. Den 5 februari anordnar forskarskolan en konferens med temat praktiknära forskning och forskningsnära praktik.

Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter och utmaningar med forskning och praktik i samverkan samt att presentera praktiska exempel på detta och även intressanta forskningsprojekt inom socialt arbete.

Under dagen kommer det finnas möjligheter till att knyta kontakter med såväl forskare från fältet som yrkesverksamma, samt att få en inblick i forskningsprojekten som forskarskolans tio första doktorander ska genomföra under de kommande fyra åren.

Anmälan

Det finns fortfarande några platser kvar. Läs mer om konferensen och anmäl dig här.

Kontakt

Vid frågor och funderingar, kontakta sofia.rydh@soch.lu.se