Hur påverkas beteenden och arbetssätt av digitalisering? Hur kan arbetet inom välfärden organiseras för ett hållbart arbetsliv? Och hur får man som ledare tillit i praktiken? Detta är frågor som kommer att diskuteras under konferensen Styra och leda framtidens välfärd.

Den 9-10 januari 2020 hålls för tredje gången konferensen Styra och leda framtidens välfärd på Handelshögskolan i Göteborg. Göteborgs universitet arrangerar evenemanget i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Suntarbetsliv och Forte. Konferensen har fyra teman och varje tema har två sessioner.

Konferensteman och sessioner

Tema 1: Digitalisering

Session 1: Digital transformation i praktiken – möjligheter och utmaningar
Session 2: Verksamhetsutveckling och agilitet – hur gör man?

Tema 2: Styrning & uthållighet

Session 1: Varför är det så lätt att börja men så svårt att sluta?
Session 2: Kommunalt självstyre och fragmenterad styrning – vägar framåt

Tema 3: Organisering & arbetsmiljö

Session 1: Välfärdens kompetensförsörjning och arbetsmiljö hur hänger det ihop?
Session 2: När krisen är ett faktum

Tema 4: Leda för framtidens välfärd

Session 1 En organisation där det går bra att vara chef
Session 2: Leda för tillit

Kontakt

Kontakta anders.ostebo@gu.se vid frågor.

Anmälan

Konferensen är fullbokad och anmälan är därför stängd.