22 maj är det kick-off för forskare i programmet Tillämpad välfärdsforskning.

Under dagen diskuteras bland annat hur praktik- och klientnära forskning kan stärkas i Sverige, hur får vi fler praktiknära forskare och vilka möjligheter och utmaningar det finns kring samverkan.

Läs mer om forskningsprogrammet.