Hot, våld och trakasserier i skolan blir allt vanligare. Vilka konsekvenser får den tuffare skolmiljön för lärare och elever? Och vilka insatser behövs för att skapa en tryggare skola?

Klimatet i skolan blir allt hårdare. Det drabbar både personal och elever. Brottsförebyggande rådets skolundersökning om brott visar att mer än hälften av eleverna i årskurs nio någon gång utsatts för brott. Det vanligaste brottet pojkar utsättas för är stöldbrott. Bland flickor är det vanligaste att utsättas för sexualbrott. Elever med utländsk bakgrund, elever med lågutbildade föräldrar och elever som växer upp i familjer med knappa ekonomiska resurser anger i större utsträckning att de utsatts för våld.

2018 gjordes 845 anmälningar om hot och våld i skolan till Arbetsmiljöverket. Det är den högsta siffran på fem år.

Under Järvaveckan 2019 anordnar Forte ett seminarium som tar sin utgångspunkt i aktuell forskning på området. Ylva Odenbring, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet berättar bland annat om sitt pågående forskningsprojekt ”Ungdomar, utsatthet och skola. Elevperspektiv på våld, trakasserier och kränkningar”.

Under seminariet medverkar också Anna Ekström, utbildningsminister (S), Per Leander, generalsekreterare Friends och Annika Wennman, rektor Fryshuset grundskola västra och diskuterar hur den tuffare skolmiljön påverkar elever och lärare och hur vi skapar en tryggare skola.

Medverkande

  • Ethel Forsberg, generaldirektör Forte
  • Ylva Odenbring, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet
  • Anna Ekström, utbildningsminister (S)
  • Annika Wennman, rektor Fryshuset grundskola västra
  • Samrand Faik, Fryshuset
  • Per Leander, generalsekreterare Friends
  • Cecilia Beskow, Avdelningschef forskning och utvärdering, Forte (moderator)

Inspelning från seminariet

Visste du att alla Fortes evenemang filmas så att du kan ta del av innehållet i efterhand? På Fortes YouTube-kanal hittar du inspelningar från fler seminarier och konferenser.

Se fler filmer på Fortes YouTube-kanal