Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt bland barn och unga det senaste decenniet. Stress, ångest, sömnsvårigheter, huvudvärk och nedstämdhet blir allt vanligare. Framförallt unga tjejer drabbas. Och som land sticker Sverige ut. Jämfört med andra europeiska länder är utvecklingen mycket oroande. Någon enkel förklaring till varför den psykiska ohälsan ökar finns inte.

Att må dåligt under lång tid kan leda till minskad studiemotivation och försämrade studieresultat. Det i sin tur kan orsaka psykiska besvär, och för den som drabbas kan skoltiden bli svår och få konsekvenser i vuxenlivet. Men för många barn och ungdomar som har det jobbigt kan skolan också utgöra en fristad som gör det lättare att hantera svårigheter även i andra delar av livet.

Under seminariet diskuteras vilken betydelse skolan har för barns och ungas psykiska hälsa, vilka insatser som behövs och hur vi vänder den negativa trenden.

Medverkande

  • Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, med dr, forskare vid Karolinska Institutet
  • Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet och ordförande Forte
  • Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer
  • Nicole Charro, projektledare Fryshuset
  • Ethel Forsberg, generaldirektör Forte (moderator)

Programmet uppdateras löpande. Ingen anmälan krävs.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Forte Evenemang för att få inbjudan till kommande evenemang till din e-post. Läs mer om Fortes nyhetsbrev.